Ô MAI CHERRY, VIỆT QUẤT ĐÀI LOAN

Liên hệ

Xuất xứ : Đài Loan

Khối lượng tịnh :

1 bịch ô mai cherry 408 gram

1 bịch Ô mai Việt quất 428 gram

HSD: 12 tháng