BỘT CACAO ĐẮK LẮC

Liên hệ

Xuất xứ: Việt Nam (Đăk Lăk)

Thành phần: 100% bột ca cao

Khối lượng tịnh: 500 gram

HSD: 2 năm kể từ ngày sản xuất.