BÁNH SÒ NHÂN KHÓM THÁI LAN

Liên hệ

Xuất xứ: Thái Lan

Khối lượng tịnh: 300 gram

HSD: 5 tháng